Fisketur


2 bækørred 9 rengbueørred 4 timer

11 stk. Regnbueørred Flue 2,0 kg 22,0 kg
11 stk. TOTAL 22,0 kg

Ingen kommentarer